ติดต่อเรา

Email : shop@mice.co.th
Call center : 66(0) 2246-0514

วันทำการ : จันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลาทำการ : 09:00 – 18.00 น.

ที่อยู่ :
บจก.ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น (สำนักงานใหญ่)
444 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้น 12เอ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330